QuậnTên cửa hàngMô tảMap
BA ĐÌNHCHRISTINA-Q NÚI TRÚC

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 112B5 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: (024).6672.5817

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.043437639251!2d105.81954261410797!3d21.03094788599724!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7373759329%3A0x212e2cfe899f55c9!2sChristina-Q%20N%C3%BAi%20Tr%C3%BAc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874007971!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
ĐỐNG ĐAHUỲNH THÚC KHÁNG

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 106B1 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

- Điện thoại: (024)66807202

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.38464571055!2d105.81094841424512!3d21.017289993547244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab64773daf2b%3A0xb6d77ff39b8ef79d!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgSHXhu7NuaCBUaMO6YyBLaMOhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874081098!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
CẦU GIẤYTRUNG KÍNH

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 47 Trung Kính, Cầu Giấy

- Điện thoại: (024)62934505

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.483169703897!2d105.79792131424499!3d21.013344693681848!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab5f494ff319%3A0x35a0be161258ef3f!2sChristina-Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874159137!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
CẦU GIẤY TRẦN VĨ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 128 Trần Vỹ, Mai Dịch

- Điện thoại: (024)62964808

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.752994412607!2d105.77146491424557!3d21.04256709268432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134555cfdcd1ded%3A0x560c217bde8cc8e4!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgVHLhuqduIFbhu7k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874272202!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
CẦU GIẤYTRẦN ĐĂNG NINH

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 295 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng

- Điện thoại: (024) 22002466

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8237445205195!2d105.78869751424547!3d21.039737292780877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab3b380aaa4b%3A0xa47942b3d6171db7!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgVHLhuqduIMSQxINuZyBOaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874378769!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
THANH XUÂNNHÂN HOÀ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 54 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân

- Điện thoại: (024)2243.1468

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.728450236218!2d105.80491331424489!3d21.0035195940169!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8c17a87509%3A0x1099cf96c2f99b18!2sChristina-Q%20Nh%C3%A2n%20Ho%C3%A0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874509140!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
HÀ ĐÔNGNGÔ THÌ NHẬM

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 21 Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại:  024.6294.4656

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6091089072415!2d105.7673398142442!3d20.968207195220153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abe7d2b38021%3A0x8246ca5a5df77400!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgTmfDtCBUaMOsIE5o4bqtbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874566201!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
LONG BIÊNNGUYỄN VĂN CỪ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 164 C-D Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 024.2243.0468

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7426829098663!2d105.86944371424553!3d21.042979492670113!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abede4c3a761%3A0x945beca2c0cf740c!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4bur!5e0!3m2!1svi!2s!4v1650874650115!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>