Hà Nội

Hà Nội

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận Ba ĐìnhChristina-Q Núi Trúc

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 112B5 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6672.5817

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.140438487203!2d105.81730131535473!3d21.027065993211174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7373759329%3A0x212e2cfe899f55c9!2sChristina-Q%20112B5%20N%C3%BAi%20Tr%C3%BAc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618539305809!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaChristina-Q Huỳnh Thúc Kháng

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 106B1 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6680.7202

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3850428087585!2d105.81128951535456!3d21.017274093545343!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab64773daf2b%3A0xb6d77ff39b8ef79d!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgQ2hyaXN0aW5hLVE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618539412064!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyChristina-Q Trung Kính

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 47 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6293.4505

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.483169703962!2d105.79792131535437!3d21.01334469367925!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab5f494ff319%3A0x35a0be161258ef3f!2sChristina-Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618539558814!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyChristina-Q Trần Vỹ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 128 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6296.4808

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7529944126723!2d105.7714649153548!3d21.04256709268172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134555cfdcd1ded%3A0x560c217bde8cc8e4!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgVHLhuqduIFbhu7k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618539640793!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyChristina-Q Trần Đăng Ninh

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 295 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 2200.2466

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8127768236523!2d105.7883393153548!3d21.040175992763434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa47942b3d6171db7!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgVHLhuqduIMSQxINuZyBOaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618541325625!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Thanh XuânChristina-Q Nhân Hòa

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 54/116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 2243.1468

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d931.1819855351551!2d105.80652362923036!3d21.0035399511253!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8c17a87509%3A0x1099cf96c2f99b18!2sChristina-Q%20Nh%C3%A2n%20Ho%C3%A0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618541746007!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngChristina-Q Ngô Thì Nhậm

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ:  21 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông

- Điện thoại: (024) 6294.4656

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1565.9123176378798!2d105.85238394568549!3d21.017150111737482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abe7d2b38021%3A0x8246ca5a5df77400!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgTmfDtCBUaMOsIE5o4bqtbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618542006029!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênChristina-Q Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 164 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 2243.1468

Thời gian hoạt động

9 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2633.065770517321!2d105.87249991476416!3d21.04399369694135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abede4c3a761%3A0x945beca2c0cf740c!2zQ2hyaXN0aW5hLVEgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4bur!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618542640876!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênChristina-Q Savico

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: TTTM SAVICO Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6259.8404

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.580498906305!2d105.89045751535492!3d21.049464892446185!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a99df010f447%3A0x29c0951a6b0dea71!2sChristina-Q%20SAVICO!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618542764010!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>